top of page
  • orlibalove

תהליך הסליחה שלי...
שנים שיודעת

שהסליחה מביאה לריפוי...

שנים שעברתי וחוויתי

תהליכי עומק

שלוו בסופם

בסליחה...

סליחה לעצמי

סליחה לאחר

פשוט להיות בסליחה...

ויש פעמים שהיה זה

לא קל ולא פשוט

לסלוח...

כי זה לא פשוט

באמת לסלוח...

יש משהו פנימי ועמוק

שמתבקש שניגע בו

שנגיע אליו

שנרגיש אותו

כדי שנוכל

לסלוח...

אז כן

היו הרבה פעמים שבהם סלחתי

בכל פעם מחדש

לאותו אדם ואפילו באותו הזיכרון...

ולמדתי

הסליחה מורכבת

ומתקיימים בה

שכבות...רבדים

ועומקים שונים...

ובכל פעם

אנו סולחים

לשכבה אחרת

לרובד שונה

למקום עמוק יותר...

ויש פעמים

שאנו מצליחים

לצלול הכי עמוק

והסליחה היא

אמיתית ושלמה...

היא לא חלקית

היא לא מישורית

היא אמיתית ופנימית...

וכך אני לומדת מבינה וחווה

את הסליחה...

וכשהשנים חולפות ועוברות להן

ומגיעה אני

ונמצאת

בנקודת זמן זו

אני מבינה...

כשאני אומרת שאני סולחת

אני מרגישה את הסליחה

אני חווה אותה

אני נוגעת בה

אני ממש בתוכה ואיתה

נושמת אותה...

וישנה תחושה

פנימית ועמוקה

תחושה משחררת...

אז בחרתי שוב

להיות בסליחה

ומעל לחודש

אני מתבוננת בה

בסליחה לעצמי עם עצמי

שהרי אם אסלח לעצמי

באמת מהלב ומהאמת

אדע ואצליח

לסלוח לאחר

סליחה של אמת עמוקה...

אלו ימים שבהם מתבוננת בסליחה

כמילה כתובה על המקרר

ליד המיטה

על שולחן העבודה

ובקליניקה

וגם איתי בלב ובדמיון...

אני מתבוננת

אני צוללת פנימה

אל עצמי

אל מצבים ואירועים

אל אמירות

אל זיכרונות

ואל אנשים...

מדברת בתוכי

ומבקשת לסלוח...

מבקשת וכמהה לסלוח לעצמי

בידיעה שאצליח

ואוכל להרגיש

אוכל להיות

אני...

משוחררת

ראויה

שמחה

מאושרת

ואוהבת...

אותי את עצמי

את כל כולי

ממקום עמוק ביותר בתוכי...


ביקשתי את עזרת ההדרכה שלי...

להבין את מהות הסליחה...

וזהו המסר שהתקבל

מחכמי פירמידת יהלום הבריאה

וחוכמת הדולפינים...

הסליחה במהותה

היא לראות

את המקום העמוק ביותר

המתקיים באדם...

המקום שבו מתקיים

הטוהר

האמת

השלום

החמלה

האהבה...

זהו המקום

של האמת הפנימית...

כשניגע...נראה...נרגיש

את המקום

נוכל לסלוח...

שהרי הסליחה היא

הריפוי המתבקש

לחיים...

לחיות חיי שלום

לחיות חיי אמת

לחיות חיי אחדות

לחיות חיי טוהר...

זוהי זכות לסלוח

שהרי זוהי העוצמה האדירה

המתקיימת בתוכנו...

ביכולת ובכוונה

האמיתית שבתוכנו

לסלוח

להיות בסליחה

לעצמנו ולסביבה

מביאים אנו

ריפוי שלם

חמלה...אהבה...

ושלום לחיים...

25 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

Comentários


bottom of page